• تهویه احمدیان: تهویه,فن,سانتریفیوژ,سانتریفوژ,هواکش,هواکش صنعتیتهویه احمدیان: تهویه,فن,سانتریفیوژ,سانتریفوژ,هواکش,هواکش صنعتی
  • slideshow htmlتهویه احمدیان: تهویه,فن,سانتریفیوژ,سانتریفوژ,هواکش,هواکش صنعتی
  • تهویه احمدیان: تهویه,فن,سانتریفیوژ,سانتریفوژ,هواکش,هواکش صنعتیتهویه احمدیان: تهویه,فن,سانتریفیوژ,سانتریفوژ,هواکش,هواکش صنعتی
responsive carousel by WOWSlider.com v7.7

ورود به سایت

فن بادی مکانیکی

فن بادی مکانیکی

این فن بصورت مکانیکی می باشد و نیاز به برق ندارد و برای لوله ها و سقف های سوله های بلند می باشد که از سایز 15 سانت الی 50 سانت موجود می باشد و بنا به در خواست خریدار تا سایز 100 سانت نیز ساخته می شود .