• تهویه احمدیان: تهویه,فن,سانتریفیوژ,سانتریفوژ,هواکش,هواکش صنعتیتهویه احمدیان: تهویه,فن,سانتریفیوژ,سانتریفوژ,هواکش,هواکش صنعتی
  • slideshow htmlتهویه احمدیان: تهویه,فن,سانتریفیوژ,سانتریفوژ,هواکش,هواکش صنعتی
  • تهویه احمدیان: تهویه,فن,سانتریفیوژ,سانتریفوژ,هواکش,هواکش صنعتیتهویه احمدیان: تهویه,فن,سانتریفیوژ,سانتریفوژ,هواکش,هواکش صنعتی
responsive carousel by WOWSlider.com v7.7

ورود به سایت

فروشنده فن سانتریفیوژ | هواکش صنعتی| تهویه احمدیان

الکترو موتور ضد انفجار

انواع هواکش ها و کلیه فن ها ی دیگر با الکترو موتور ضد انفجار بنا به سفارش خریدار ساخته می شود که مناسب برای محیط های گازی و انفجاری مانند اتاق باطری ، انبار های مواد شیمیائی ، پمپ بنزین ها ، صنایع پتروشیمی و غیره مناسب تیپ های مختلف T1, T2 ,T3 ,T4 ,T5 ,T6 و با تاییدیه از کارخانه تولید کننده می باشد .