• تهویه احمدیان: تهویه,فن,سانتریفیوژ,سانتریفوژ,هواکش,هواکش صنعتیتهویه احمدیان: تهویه,فن,سانتریفیوژ,سانتریفوژ,هواکش,هواکش صنعتی
  • slideshow htmlتهویه احمدیان: تهویه,فن,سانتریفیوژ,سانتریفوژ,هواکش,هواکش صنعتی
  • تهویه احمدیان: تهویه,فن,سانتریفیوژ,سانتریفوژ,هواکش,هواکش صنعتیتهویه احمدیان: تهویه,فن,سانتریفیوژ,سانتریفوژ,هواکش,هواکش صنعتی
responsive carousel by WOWSlider.com v7.7

ورود به سایت

فشارريالوی|فروشنده فن سانتریفیوژ|قیمت فن سانتریفیوژ

فشارقوی

 در ظاهربه یک شکل می باشند و تفاوت آنها در نوع پروانه  می باشد که در فشار قوی پروانه ها انحنا دارد و در انتقال مواد تیغه پروانه ها بصورت صاف و بلند می باشد . از فشار قوی برای فوت و از انتقال مواد برای جا به جائی مواد از یک محیط به محیط دیگربا مسیر های طولانی  مورد استفاده قرار میگیرد . که ظرفیت آنها از 1000 متر مکعب در ساعت الی 100.000 متر مکعب در ساعت و یا بالاتر بنا به سفارش مشتری ساخته می شود .

 
 

تهویه احمدیان: تهویه,فن,سانتریفیوژ,سانتریفوژ,هواکش,هواکش صنعتی